AGM

Beidh an cruinniú ginearálta bliantiúil (CGB) ar siul ar an taonú lá déag den mhí seo. Tá súil againn na tuistí ar fad a fheiceáil ann. Ní bheadh aon ranganna ar siúl an Máirt sin. Beidh ranganna Déardaoin ag dul ar aghaidh mar is gnáth.

 

The Annual General Meeting (AGM) will be held on Tuesday the 11th of this month. We hope to see all the parents down there. There will be no classes being held on that Tuesday. Thursday classes will continue as normal.